Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại An Giang

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI HIẾU HÀO
Mã số thuế:

1602131234

Địa chỉ: Số 39 Lê Lợi, Phường Châu Phú B , Thành phố Châu Đốc , An Giang
Address: No 39 Le Loi, Chau Phu B Ward, Chau Doc City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

An Giang

Ngày thành lập: 30/09/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẶNG MINH MÂY
Mã số thuế:

1602131241

 Điện thoại:

0908113702

Địa chỉ: ấp 2, Xã Vĩnh Xương , Thị xã Tân Châu , An Giang
Address: Hamlet 2, Vinh Xuong Commune, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, An Giang

Ngày thành lập: 30/09/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG THÁI
Mã số thuế:

1602131121

 Điện thoại:

0949677766

Địa chỉ: số 7, đường số 3, khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ , Thành phố Châu Đốc , An Giang
Address: No 7, Street No 3, Khom Chau Long 1, Vinh My Ward, Chau Doc City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

An Giang

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG MINH GIA PHÁT
Mã số thuế:

1602131097

Địa chỉ: Số 54, Tổ 1, ấp Vĩnh Thạnh C, Xã Vĩnh Hòa , Thị xã Tân Châu , An Giang
Address: No 54, Civil Group 1, Vinh Thanh C Hamlet, Vinh Hoa Commune, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, An Giang

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN LỘC CO
Mã số thuế:

1602131072

 Điện thoại:

0967956083

Địa chỉ: Số 877 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: No 877 Tran Hung Dao, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Photocopying, document preparing and other special office assistance )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TRƯƠNG NHỰT
Mã số thuế:

1602131114

 Điện thoại:

0977429944

Địa chỉ: Đường tỉnh 945, ấp Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Thạnh Trung , Huyện Châu Phú , An Giang
Address: Duong, Tinh 945, Vinh Binh Hamlet, Vinh Thanh Trung Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH VLXD ĐẠI THẮNG
Mã số thuế:

1602131058

 Điện thoại:

0972633977

Địa chỉ: Tổ 4, ấp 4, Xã Vĩnh Xương , Thị xã Tân Châu , An Giang
Address: Civil Group 4, Hamlet 4, Vinh Xuong Commune, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, An Giang

Ngày thành lập: 26/09/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HƯỜNG THOẠI SƠN
Mã số thuế:

1602131040

Địa chỉ: Thửa đất số 73, Tờ bản đồ số 36, ấp Sơn Tân, Xã Vọng Đông , Huyện Thoại Sơn , An Giang
Address: Thua Dat So 73, To Ban Do So 36, Son Tan Hamlet, Vong Dong Commune, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò (Raising buffalo and cow and producing breeds of cattle)

Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 26/09/2020

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO ANH NGỮ THÀNH CÔNG
Mã số thuế:

1602131033

Địa chỉ: Số 33 đường Lương Đình Của, Khóm Đông Thịnh 8, Phường Mỹ Phước , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: No 33, Luong Dinh Cua Street, Khom Dong Thinh 8, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 26/09/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯƠNG HỒNG PHÚC
Mã số thuế:

1602131026

 Điện thoại:

0827297529

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 3, Thị trấn Tri Tôn , Huyện Tri Tôn , An Giang
Address: Nguyen Thi Minh Khai Street, Khom 3, Tri Ton Town, Tri Ton District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Forging, stamping, pressing and laminating metal; refining metal powder )

Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang

Ngày thành lập: 25/09/2020

CÔNG TY TNHH TCT LONG XUYÊN
Mã số thuế:

1602131019

 Điện thoại:

0907244286

Địa chỉ: Số 41, Tổ 2, ấp An Ninh, Xã Hội An , Huyện Chợ Mới , An Giang
Address: No 41, Civil Group 2, An Ninh Hamlet, Hoi An Commune, Cho Moi District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, An Giang

Ngày thành lập: 25/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp