Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại An Giang

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Kiểm Định Hòa Phát
Mã số thuế:

1602113411

Địa chỉ: 12A Lê Lai, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: 12a Le Lai, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Hòa Phát Ag
Mã số thuế:

1602113387

Địa chỉ: L6 Đường số 2, Khu đô thị Golden City AG, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: L6, Street No 2, Golden City Ag Urban Area, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Tâm Thịnh Vượng
Mã số thuế:

1602113274

Địa chỉ: Số 255, Khóm 2, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Address: No 255, Khom 2, Chau Phu A Ward, Chau Doc City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

An Giang

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Cáp Treo Núi Sam
Mã số thuế:

1602113179

Địa chỉ: Khóm Vĩnh Tây 3, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Address: Khom Vinh Tay 3, Nui Sam Ward, Chau Doc City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

An Giang

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty TNHH Phong Thủy Huyền Diệu
Mã số thuế:

1602113147

Địa chỉ: Số 21F, Khóm Đông Thịnh 8, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 21F, Khom Dong Thinh 8, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 05-12-2019

Công Ty TNHH Nông Sản Gia Phúc Hưng
Mã số thuế:

1602113115

Địa chỉ: Khu sao mai, Khóm Xuân Biên, Thị Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
Address: Khu Sao Mai, Khom Xuan Bien, Tinh Bien Town, Tinh Bien District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Ngày thành lập: 05-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trò Chơi Điện Tử Minh Vũ
Mã số thuế:

1602112954

Địa chỉ: Tổ 13, Ấp Mỹ Chánh, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: Civil Group 13, My Chanh Hamlet, My Duc Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 03-12-2019

Công Ty TNHH Vệ Sinh Công Nghiệp Kim Nguyên
Mã số thuế:

1602113066

Địa chỉ: Đường số 1, Lô số 10, Khóm Mỹ Chánh, Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Address: Street No 1, Lot No 10, Khom My Chanh, Vinh My Ward, Chau Doc City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

An Giang

Ngày thành lập: 04-12-2019

Doanh Nghiệp Tn Trò Chơi Điện Tử Chí Công
Mã số thuế:

1602113002

Địa chỉ: 5/115, Tổ 2, Ấp Bình An II, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
Address: 5/115, Civil Group 2, Binh An Ii Hamlet, An Hoa Commune, Chau Thanh District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã An Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoa Kiểng Thanh Thúy
Mã số thuế:

1602112471

Địa chỉ: Đường dẫn cầu Ông Chưởng, Ấp Long Hòa, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Address: Dan Cau Ong Chuong Street, Long Hoa Hamlet, Cho Moi Town, Cho Moi District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Grow vegetables, beans and flowers)

Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, An Giang

Ngày thành lập: 28-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp