Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại An Giang

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU MAI THỊ XUÂN
Mã số thuế:

1602092264

Địa chỉ: Thửa đất số 231, Tờ bản đồ số 100, Đường tránh Quốc lộ 91, Phường Núi Sam , Thành phố Châu Đốc , An Giang
Address: Thua Dat So 231, To Ban Do So 100, Tranh Street, Highway 91, Nui Sam Ward, Chau Doc City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

An Giang

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HHD
Mã số thuế:

1602092521

Địa chỉ: Số 23, Tổ 3, Khóm 3, Thị trấn Chi Lăng , Huyện Tịnh Biên , An Giang
Address: No 23, Civil Group 3, Khom 3, Chi Lang Town, Tinh Bien District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG DUNG
Mã số thuế:

1602092419

Địa chỉ: Tổ 2 , ấp Vĩnh Tường 2, Xã Châu Phong , Thị xã Tân Châu , An Giang
Address: Civil Group 2, Vinh Tuong 2 Hamlet, Chau Phong Commune, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, An Giang

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KL ĐẮC LỘC
Mã số thuế:

1602092169

Địa chỉ: Số 60 Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Châu Phú B , Thành phố Châu Đốc , An Giang
Address: No 60, Nguyen Truong To Street, Chau Phu B Ward, Chau Doc City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

An Giang

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LIÊU TÀI LỘC
Mã số thuế:

1602092031

Địa chỉ: Số 17 Phạm Hùng, Khóm 2, Tổ 1, Thị trấn Chi Lăng , Huyện Tịnh Biên , An Giang
Address: No 17 Pham Hung, Khom 2, Civil Group 1, Chi Lang Town, Tinh Bien District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÁT TRƯỜNG THỊNH
Mã số thuế:

1602092024

Địa chỉ: ấp Lò Reng, Xã Châu Lăng , Huyện Tri Tôn , An Giang
Address: Lo Reng Hamlet, Chau Lang Commune, Tri Ton District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, An Giang

Ngày thành lập: 15/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp