Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại An Giang

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Phúc
Mã số thuế:

1602119854

Địa chỉ: Số 119 đường Châu Long, Tổ 40, Khóm Châu Long 2, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Address: No 119, Chau Long Street, Civil Group 40, Khom Chau Long 2, Chau Phu B Ward, Chau Doc City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

An Giang

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Glofa
Mã số thuế:

1602119879

Địa chỉ: Khu Dân cư Sao Mai, Ấp Thị 2, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Address: Sao Mai Residential Area, Thi 2 Hamlet, Cho Moi Town, Cho Moi District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Wholesale of rice)

Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, An Giang

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Huỳnh Cao Phát
Mã số thuế:

1602119798

Địa chỉ: Tổ 13, Ấp Khánh Lợi, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: Civil Group 13, Khanh Loi Hamlet, Khanh Hoa Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Pccc Hoàng Dung
Mã số thuế:

1602119780

Địa chỉ: Đường 3/2, Khóm 5, Thị Trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
Address: Street 3/2, Khom 5, Tri Ton Town, Tri Ton District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Dupont Hoa Kỳ
Mã số thuế:

1602119300

Địa chỉ: Số 340/18, Ấp Bình Khánh, Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 340/18, Binh Khanh Hamlet, My Khanh Commune, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản Châu Phú
Mã số thuế:

1602119318

Địa chỉ: Số 306, Tổ 10, Ấp Bình Chánh, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: No 306, Civil Group 10, Binh Chanh Hamlet, Binh Long Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Phúc Hải
Mã số thuế:

1602119205

Địa chỉ: 08 Lý Tự Trọng, Khóm Long Thạnh A, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Address: 08 Ly Tu Trong, Khom Long Thanh A, Long Thanh Ward, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, An Giang

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty TNHH Xăng Dầu Thuận Bình Yên Hai
Mã số thuế:

1602118850

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Tổ 8, Ấp Phú Hòa, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
Address: Highway 91, Civil Group 8, Phu Hoa Hamlet, An Phu Commune, Tinh Bien District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Ngày thành lập: 02-03-2020

Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Thiên Cấm Sơn Husona
Mã số thuế:

1602118787

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Ấp Bình Phú 2, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
Address: Highway 91, Binh Phu 2 Hamlet, Binh Hoa Commune, Chau Thanh District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Boiling, refining and distilling various types of strong liquor)

Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, An Giang

Ngày thành lập: 02-03-2020

Công Ty TNHH Tm Xnk Xd Sl Thiện Tài
Mã số thuế:

1602118681

Địa chỉ: ấp Vĩnh Bường, Xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Address: Vinh Buong Hamlet, Vinh Hoa Commune, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, An Giang

Ngày thành lập: 28-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp