Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại An Giang

Công Ty TNHH Trang Huỳnh Phú Tân
Mã số thuế:

1602093500

Địa chỉ: Số 418, Tổ 2, Khóm Long Quới B, Phường Long Phú, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Address: No 418, Civil Group 2, Khom Long Quoi B, Long Phu Ward, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Long Phú, Thị xã Tân Châu, An Giang

Ngày thành lập: 15-02-2019

Công Ty TNHH Nhất Đại Hoàng
Mã số thuế:

1602093518

Địa chỉ: Ấp Tô Trung, Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
Address: To Trung Hamlet, Nui To Commune, Tri Ton District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, An Giang

Ngày thành lập: 15-02-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Chợ Ngọc Bích
Mã số thuế:

1602092948

Địa chỉ: Hẻm Nguyễn Tri Phương, Khóm Long Thị D, Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Address: Hem Nguyen Tri Phuong, Khom Long Thi D, Long Thanh Ward, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, An Giang

Ngày thành lập: 24-01-2019

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÚ TÂN
Mã số thuế:

1602092761

 Điện thoại:

Địa chỉ: Thượng 2, Thị trấn Phú Mỹ , Huyện Phú Tân , An Giang
Address: Thuong 2, Phu My Town, Phu Tan District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, An Giang

Ngày thành lập: 22/01/2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng Linh Giang
Mã số thuế:

1602092779

Địa chỉ: 92/1 Nguyễn Thị Định, Khóm Long Thạnh C, Phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang
Address: 92/1 Nguyen Thi Dinh, Khom Long Thanh C, Long Hung Ward, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, An Giang

Ngày thành lập: 23-01-2019

CÔNG TY TNHH LƯ TÂM NHƯ
Mã số thuế:

1602092641

 Điện thoại:

Địa chỉ: Số 257 Nguyễn Tri Phương, Phường Vĩnh Mỹ , Thành phố Châu Đốc , An Giang
Address: No 257 Nguyen Tri Phuong, Vinh My Ward, Chau Doc City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

An Giang

Ngày thành lập: 22/01/2019

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU MAI THỊ XUÂN
Mã số thuế:

1602092264

Địa chỉ: Thửa đất số 231, Tờ bản đồ số 100, Đường tránh Quốc lộ 91, Phường Núi Sam , Thành phố Châu Đốc , An Giang
Address: Thua Dat So 231, To Ban Do So 100, Tranh Street, Highway 91, Nui Sam Ward, Chau Doc City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

An Giang

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HHD
Mã số thuế:

1602092521

Địa chỉ: Số 23, Tổ 3, Khóm 3, Thị trấn Chi Lăng , Huyện Tịnh Biên , An Giang
Address: No 23, Civil Group 3, Khom 3, Chi Lang Town, Tinh Bien District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG DUNG
Mã số thuế:

1602092419

Địa chỉ: Tổ 2 , ấp Vĩnh Tường 2, Xã Châu Phong , Thị xã Tân Châu , An Giang
Address: Civil Group 2, Vinh Tuong 2 Hamlet, Chau Phong Commune, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu, An Giang

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KL ĐẮC LỘC
Mã số thuế:

1602092169

Địa chỉ: Số 60 Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Châu Phú B , Thành phố Châu Đốc , An Giang
Address: No 60, Nguyen Truong To Street, Chau Phu B Ward, Chau Doc City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

An Giang

Ngày thành lập: 16/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp