Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại An Giang

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh Gia Phú
Mã số thuế:

1602138487

Địa chỉ: Số 986/9A, Khóm Tây Khánh 7, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 986/9a, Khom Tay Khanh 7, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thiên Thiên Phú
Mã số thuế:

1602138455

Địa chỉ: Tổ 19, Khóm Thới Hoà, Thị Trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang
Address: Civil Group 19, Khom Thoi Hoa, Nha Bang Town, Tinh Bien District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Vận Tải Vạn Hòa Khang
Mã số thuế:

1602138462

Địa chỉ: Số 629, Tổ 11, Ấp Long Thạnh 2, Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
Address: No 629, Civil Group 11, Long Thanh 2 Hamlet, Long Hoa Commune, Phu Tan District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Long Hòa, Huyện Phú Tân, An Giang

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Tmdv Hoàng Khang
Mã số thuế:

1602138416

Địa chỉ: Ấp An Lương, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
Address: An Luong Hamlet, Luong Phi Commune, Tri Ton District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn, An Giang

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Tiến Cát Tường
Mã số thuế:

1602138409

Địa chỉ: Đường Ngô Sĩ Liên, Tổ 12, Khóm Tân Phú, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Ngo Si Lien Street, Civil Group 12, Khom Tan Phu, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Nhà Đất Minh Phú
Mã số thuế:

1602138423

Địa chỉ: Số 59/1 hẻm Lê văn Nhung, tổ 9, khóm Bình Long 3, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: No 59/1 Hem Le Van Nhung, Civil Group 9, Khom Binh Long 3, My Binh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Hải Yến Organization
Mã số thuế:

1602138342

Địa chỉ: C41 Số 8, Đường số 5, Khu Tây Sông Hậu, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: C41 So 8, Street No 5, Khu Tay Song Hau, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 05-01-2021

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG DƯỢC AN GIANG
Mã số thuế:

1602138134

 Điện thoại:

0965499600

Địa chỉ: Tổ 13, ấp Trung Bình, Xã Thoại Giang , Huyện Thoại Sơn , An Giang
Address: Civil Group 13, Trung Binh Hamlet, Thoai Giang Commune, Thoai Son District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Thoại Giang, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Ngày thành lập: 31/12/2020

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRỌNG
Mã số thuế:

1602137966

Địa chỉ: Số 329, Khóm Vĩnh Chánh 3, Phường Vĩnh Ngươn , Thành phố Châu Đốc , An Giang
Address: No 329, Khom Vinh Chanh 3, Vinh Nguon Ward, Chau Doc City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

An Giang

Ngày thành lập: 31/12/2020

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHAN
Mã số thuế:

1602138053

Địa chỉ: 130/7 Phan Bội Châu, Phường Bình Khánh , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: 130/7 Phan Boi Chau, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 31/12/2020

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TỨ HẢI
Mã số thuế:

1602137860

Địa chỉ: Số 206 Trường Chinh, Khóm Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước , Thành phố Long Xuyên , An Giang
Address: No 206 Truong Chinh, Khom Dong Thinh 9, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 30/12/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẬT NHẬT PHÁT
Mã số thuế:

1602137814

Địa chỉ: Khóm Xuân Biên, Thị trấn Tịnh Biên , Huyện Tịnh Biên , An Giang
Address: Khom Xuan Bien, Tinh Bien Town, Tinh Bien District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Ngày thành lập: 30/12/2020

CÔNG TY TNHH VLXD THUẬN TIẾN
Mã số thuế:

1602137638

Địa chỉ: ấp Vĩnh Thạnh B, Xã Vĩnh Hòa , Thị xã Tân Châu , An Giang
Address: Vinh Thanh B Hamlet, Vinh Hoa Commune, Tan Chau Town, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, An Giang

Ngày thành lập: 29/12/2020

Công Ty TNHH Xăng Dầu Thảo Hồng Ngọc
Mã số thuế:

1602137740

Địa chỉ: Ấp Tô Phước, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
Address: To Phuoc Hamlet, Co To Commune, Tri Ton District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, An Giang

Ngày thành lập: 29-12-2020

Công Ty TNHH Kinh Doanh Xăng Dầu Lộc Kim Chi
Mã số thuế:

1602137772

Địa chỉ: Số 02A Đinh Tiên Hoàng, Tổ 1A, Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Address: No 02a Dinh Tien Hoang, 1a Civil Group, Vinh Thuan Hamlet, Vinh Thanh Trung Commune, Chau Phu District, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày thành lập: 29-12-2020

Công Ty TNHH Sắc Nguyễn
Mã số thuế:

1602137797

Địa chỉ: Đưòng dự định, Khóm Đông Thịnh 6, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
Address: Duong Du Dinh, Khom Dong Thinh 6, My Phuoc Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang

Ngày thành lập: 29-12-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp