Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Thông tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp mới cập nhật

CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG LONG MAI
Mã số thuế:

3702894145

Địa chỉ: Số 28, Tổ 3, KP.Tân Hóa, Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: No 28, Civil Group 3, KP.Tan Hoa, Tan Vinh Hiep Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province

Bình Dương

Ngày thành lập: 03/08/2020

CÔNG TY TNHH LÊ KIM NGỌC
Mã số thuế:

3603743233

Địa chỉ: Tổ 7, ấp 1, Xã Bình Lộc, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai
Address: Civil Group 7, Hamlet 1, Binh Loc Commune, Long Khanh City, Dong Nai Province

Đồng Nai

Ngày thành lập: 03/08/2020