Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bảo Ái- Huyện Yên Bình- Yên Bái

Công Ty TNHH Hối Thành
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm - Xã Bảo ái - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã Bảo Ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Ngày thành lập: 05-03-2008

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Bảo ái
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm - xã Bảo ái - Huyện Yên Bình - Yên Bái
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Bảo Ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Ngày thành lập: 09-11-1998