Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Yên Ninh- Thành phố Yên Bái- Yên Bái

CÔNG TY TNHH MTV - YB "HOME
Địa chỉ: Đường Bảo Lương, ngõ 357, tổ 26, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Bao Luong Street, Lane 357, To 26, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 11/07/2018

Công Ty TNHH Đại An Yên Bái
Địa chỉ: Số nhà 493, đường Yên Ninh, tổ 55, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 493, Yen Ninh Street, To 55, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 15-05-2018

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Vận Tải Đts
Địa chỉ: Số nhà 144 đường Bảo Lương, tổ 36, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 144 Bao Luong Street, To 36, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 15-01-2018

Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ 616
Địa chỉ: Số 79 đường Hoàng Văn Thu, tổ 34, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 79 Hoang Van Thu Street, To 34, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 24-11-2017

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN WORLDBANK GROUP TẠI THÀNH PHỐ YÊN BÁI
Địa chỉ: Số nhà 208, tổ 18 đường Điện Biên, Phường Yên Ninh , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: No 208, To 18 Duong Dien Bien, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 06/11/2017

Công Ty TNHH Tùng Khánh Yb
Địa chỉ: Ngõ 39, đường Cao Thắng, tổ 51B, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Lane 39, Cao Thang Street, To 51b, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 08-06-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp