Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Takoko

Ngày thành lập: 30-12-2016

Địa chỉ: Tổ 36, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Mã số thuế 5200870426
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Takoko
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Duy Minh

Doanh nghiệp tại Yên Bái