Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vinh Ninh Ad

Ngày thành lập: 28-12-2016

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Đông Cuông, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
Mã số thuế 5200870257
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Vinh Ninh Ad
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vinh Ninh Ad

Doanh nghiệp tại Yên Bái