Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quế Hiệp Hòa

Ngày thành lập: 29-12-2016

Địa chỉ: Số 57, tổ 1, khu phố 1, Thị Trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
Mã số thuế 5200870352
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Quế Hiệp Hòa
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Quế Hiệp Hòa

Doanh nghiệp tại Yên Bái