Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Văn Yên- Yên Bái

Công Ty TNHH Vinh Khang Mtv
Địa chỉ: Khu phố Trái Hút, Xã An Bình, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã An Bình, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 09-10-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp