Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Huy - Văn Chấn

Ngày thành lập: 06-06-2018

Địa chỉ: Thôn Văn Tiên 1, Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Mã số thuế 5200889427
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Huy - Văn Chấn
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Huy - Văn Chấn

Doanh nghiệp tại Yên Bái