Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Yên Bái

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN MAI NAM
Địa chỉ: Thôn Bỗng, Xã Yên Bình , Huyện Yên Bình , Yên Bái
Address: Bong Hamlet, Yen Binh Commune, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Huyện Yên Bình, Yên Bái

Ngày thành lập: 13/06/2018

HỢP TÁC XÃ THẰNG LỢI
Địa chỉ: Thôn Nạng, Xã Phú Thịnh , Huyện Yên Bình , Yên Bái
Address: Nang Hamlet, Phu Thinh Commune, Yen Binh District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Xã Phú Thịnh, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Ngày thành lập: 08/06/2018

Công Ty TNHH Sx Tm Thanh Hương
Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Phia Nam Industrial Zone, Van Tien Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 08-06-2018

Công Ty TNHH Gỗ Tốt Hoàng Bách
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Âu Lâu, Xã Âu Lâu, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Cum Cong Nghiep Au Lau, Au Lau Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Âu Lâu, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 07-06-2018

Công Ty TNHH Hà Quế Văn Yên
Địa chỉ: Tổ 5, khu phố 3, Thị Trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: To 5, Quarter 3, Mau A Town, Van Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances )

Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 05-06-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thủy Hằng
Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 14, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: 2nd Floor, No 14, Dinh Tien Hoang Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 05-06-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiến Trúc Và Nội Thất A.i
Địa chỉ: Số 10, ngõ 137, đường Lê Văn Tám, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 10, Lane 137, Le Van Tam Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 28-05-2018

Công Ty Cổ Phần Yên Bái Marbles
Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: Phia Nam Industrial Zone, Van Tien Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 23-05-2018