Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Yên Bái

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH YÊN BÁI
Địa chỉ: đường Trần Quốc Toản, Phường Đồng Tâm , Thành phố Yên Bái , Yên Bái
Address: Tran Quoc Toan Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 10/08/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Sản Song Lộc
Địa chỉ: Số nhà 200, đường Hoàng Hoa Thám, tổ 4, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Address: No 200, Hoang Hoa Tham Street, To 4, Nguyen Thai Hoc Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Ngày thành lập: 09-08-2018

Công Ty TNHH Ngân Hà Yb
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lĩnh, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái
Address: Hamlet 2, Tan Linh Commune, Luc Yen District, Yen Bai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tân Lĩnh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 08-08-2018