Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Yên Bái

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phin Cầu
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quang Minh, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã Quang Minh, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Ngày thành lập: 18-07-2018