Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Xnk Hưng Đăng

Ngày thành lập: 11-01-2017

Địa chỉ: Thôn Hán Lữ, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Mã số thuế 2500577007
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Xnk Hưng Đăng
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Văn Hưng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính