Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Yên Bình- Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Giải Trí Số Ngân Hà
Địa chỉ: Xóm Mới, Thôn Yên Trù - Xã Yên Bình - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Moi Hamlet, Yen Tru Hamlet, Yen Binh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 11-06-2013

Công Ty TNHH Lachado Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Lực Điền - Xã Yên Bình - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Luc Dien Hamlet, Yen Binh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 31-08-2012

Trường tiểu học Yên Bình
Địa chỉ: Xã Yên Bình - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Yen Binh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 31-08-2009

HTX dịch vụ điện độc lập Yên Bình
Địa chỉ: Xã Yên Bình - Xã Yên Bình - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Yen Binh Commune, Yen Binh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Producing electric transformers, electric distribution and control equipment )

Xã Yên Bình, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 26-06-2009