Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tuân Chính- Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC NAM
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Tuân Chính , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Tan Lap Hamlet, Tuan Chinh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 02/11/2018