Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Quỹ tín dụng nhân dân xã Tam Phúc

Ngày thành lập: 08-04-2016

Địa chỉ: Thôn Phúc Lập - Xã Tam Phúc - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Phuc Lap Hamlet, Tam Phuc Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Mã số thuế 2500564311
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc
Người đại diện Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Phúc Lập-Xã Tam Phúc-Huyện Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc
Delegate address Phuc Lap Hamlet, Tam Phuc Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Cách tính thuế Trực tiếp doanh thu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Quỹ tín dụng nhân dân xã Tam Phúc

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính