Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đại Đồng- Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Hổ Thịnh
Địa chỉ: Khu 1, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Khu 1, Dai Dong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 04-01-2018

Công Ty TNHH Skey Nam Phong
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Hamlet 4, Dai Dong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 02-11-2017

Công Ty TNHH Mtv Thu Đông
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Hamlet 4, Dai Dong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 28-06-2017

Công ty TNHH Nam Hồng
Địa chỉ: Xã đại đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Address: Dai Dong Commune, Dai Dong Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 18-08-2004