Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC NAM
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Tuân Chính , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Tan Lap Hamlet, Tuan Chinh Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tuân Chính, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 02/11/2018

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU LONG VŨ
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Lũng Hoà , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Dong Hamlet, Lung Hoa Commune, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Lũng Hoà, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GIA KHÁNH
Địa chỉ: Cụm Kinh tế xã hội Tân Tiến, Thị trấn Thổ Tang , Huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc
Address: Cum Kinh Te Xa Hoi Tan Tien, Tho Tang Town, Vinh Tuong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 22/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp