Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tam Dương- Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Ánh Dương Hl
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Thuong Hamlet, Hoang Lau Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 03-12-2018

CÔNG TY TNHH CHIFONG
Địa chỉ: Thôn Nội, Xã Vân Hội , Huyện Tam Dương , Vĩnh Phúc
Address: Noi Hamlet, Van Hoi Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Vân Hội, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 19/11/2018

CÔNG TY TNHH VÂN HÀ CNN
Địa chỉ: Đồng Đình Thế, Thị trấn Hợp Hòa , Huyện Tam Dương , Vĩnh Phúc
Address: Dong Dinh The, Hop Hoa Town, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Producing fertilizer and nitrogen compound)

Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 06/11/2018

CÔNG TY TNHH AN TÂM HƯNG THỊNH
Địa chỉ: Thôn Hưng Thịnh, Xã Hợp Thịnh , Huyện Tam Dương , Vĩnh Phúc
Address: Hung Thinh Hamlet, Hop Thinh Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BABIVI
Địa chỉ: Đồng Cửa Minh, Xã Vân Hội , Huyện Tam Dương , Vĩnh Phúc
Address: Dong Cua Minh, Van Hoi Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (Producing products from plastic)

Xã Vân Hội, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 25/10/2018

Công Ty TNHH Sơn Kaipen
Địa chỉ: Xóm Đông, Xã Duy Phiên, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Dong Hamlet, Duy Phien Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Duy Phiên, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 17-10-2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÂU LINH VIỆT NAM
Địa chỉ: Thôn Lê Lợi, Xã Hợp Thịnh , Huyện Tam Dương , Vĩnh Phúc
Address: Le Loi Hamlet, Hop Thinh Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 08/10/2018

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM T&D
Địa chỉ: Thôn Liên Kết, Xã Hoàng Lâu , Huyện Tam Dương , Vĩnh Phúc
Address: Lien Ket Hamlet, Hoang Lau Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 08/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp