Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Nhựa Phúc Yên
Địa chỉ: Khu 2, Phường Tiền Châu, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Ngành nghề chính:

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 11-09-2018