Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tư Vấn Tài Chính Thanh Giang

Ngày thành lập: 08-11-2018

Địa chỉ: Số nhà 43, Đường Xuân Biên, Xuân Mai II, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Mã số thuế 2500618084
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Tư Vấn Tài Chính Thanh Giang
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Phạm Thị Giang

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Tài Chính Thanh Giang

Doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc