Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc

CÔNG TY TNHH KTO RICH 999
Địa chỉ: Đường Trần Quang Sơn, Khu đô thị Hùng Vương, Phường Hùng Vương , Thị xã Phúc Yên , Vĩnh Phúc
Address: Tran Quang Son Street, Hung Vuong Urban Area, Hung Vuong Ward, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 11/12/2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hợp Lý
Địa chỉ: Phố Trần Quốc Hoàn, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Tran Quoc Hoan Street, Dong Tam Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 11-12-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MINH TUỆ
Địa chỉ: Khu Tổ hợp cao cấp- Tổ đân phố 1, Thị trấn Tam Đảo , Huyện Tam đảo , Vĩnh Phúc
Address: Khu To Hop Cao Cap- To Dan Street 1, Tam Dao Town, Tam Dao District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại bánh từ bột (Producing various types of bread from flour)

Thị trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 06/12/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ĐĂNG DƯƠNG
Địa chỉ: Số 247 đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Đống Đa , Thành phố Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc
Address: No 247 Nguyen Viet Xuan Street, Dong Da Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 06/12/2018

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN HTM
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Hợp Lý , Huyện Lập Thạch , Vĩnh Phúc
Address: Tan Lap Hamlet, Hop Ly Commune, Lap Thach District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Hợp Lý, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 06/12/2018

Công Ty TNHH Minh Tâm Phúc
Địa chỉ: Số nhà 10, Ngõ 12 đường Mê Linh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: No 10, 12 Duong Me Linh Lane, Lien Bao Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 06-12-2018

CÔNG TY TNHH HSB VINA
Địa chỉ: Số nhà 141-143, đường Chùa Hà, Xã Định Trung , Thành phố Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc
Address: No 141-143, Chua Ha Street, Dinh Trung Commune, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình (Repair of household devices, equipment)

Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 05/12/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phúc Thịnh Hưng
Địa chỉ: Số nhà 08, Ngõ 02, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: No 08, Lane 02, Nguyen Van Linh Street, Lien Bao Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 04-12-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhật Minh Vp
Địa chỉ: Số 24, Đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: No 24, Mac Dinh Chi Street, Hoi Hop Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 03-12-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Ánh Dương Hl
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
Address: Thuong Hamlet, Hoang Lau Commune, Tam Duong District, Vinh Phuc Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Ngày thành lập: 03-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp