Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Bình An

Ngày thành lập: 04-01-2017

Địa chỉ: Số 331B ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Mã số thuế 1501061132
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Bình An
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Bình An

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính