Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Đức Vĩnh Long

Ngày thành lập: 14-09-2017

Địa chỉ: Số 83B đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Mã số thuế 1501072166
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Đức Vĩnh Long
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Đức Vĩnh Long

Doanh nghiệp tại Vĩnh Long