Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 4- Thành phố Vĩnh Long- Vĩnh Long

Công Ty TNHH Mtv Phúc Ân Bình Minh
Địa chỉ: Số 67/9B đường Phạm Thái Bường, khóm 5, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 67/9b Pham Thai Buong Street, Khom 5, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 14-12-2018

CÔNG TY TNHH MTV LẨU DÊ ĐỨC BÌNH
Địa chỉ: Số 138 đường Trần Đại Nghĩa, Phường 4 , Thành phố Vĩnh Long , Vĩnh Long
Address: No 138 Tran Dai Nghia Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 31/10/2018

Công Ty TNHH Mtv Minh Anh Vĩnh Long
Địa chỉ: Số 64/11 đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 64/11 Tran Phu Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 22-10-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THÁI THIÊN
Địa chỉ: 128E Trần Đại Nghĩa, Phường 4 , Thành phố Vĩnh Long , Vĩnh Long
Address: 128e Tran Dai Nghia, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 13/06/2018

Công Ty TNHH Mtv Nhà Hàng Ẩm Thực Phố
Địa chỉ: Số 52/1 đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 52/1 Pham Thai Buong Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 04-06-2018

CÔNG TY TNHH MTV TM DV BẢO LONG VĨNH LONG
Địa chỉ: Số 234B đường Trần Đại nghĩa, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 234b Tran Dai Nghia Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 20/04/2018

Công Ty TNHH Maizdo Việt Nam
Địa chỉ: Số 56/02 đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Address: No 56/02 Pham Thai Buong Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 19-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp