Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Lộc Hoà- Huyện Long Hồ- Vĩnh Long

Công Ty TNHH Mtv Đan Trinh
Địa chỉ: Số 37/3 ấp Long Hòa, Xã Lộc Hòa, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 11-09-2017

1 2 3 4 5 Tiếp