Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hoà Ninh- Huyện Long Hồ- Vĩnh Long

Công Ty TNHH Mtv Chín Bon
Địa chỉ: Số 59/5 ấp Bình Thuận 2 - Xã Hòa Ninh - Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã Hoà Ninh, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 23-11-2015