Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Long Hồ- Vĩnh Long

Công Ty TNHH Mtv Đan Trinh
Địa chỉ: Số 37/3 ấp Long Hòa, Xã Lộc Hòa, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 11-09-2017

Công Ty TNHH Hảo Kim Sơn Import
Địa chỉ: Số 71A/5 ấp Long Hưng, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Ngày thành lập: 21-07-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp