Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Hiếu Bình Tân

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: 1327 tổ 16, ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số thuế 1501061358
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Hiếu Bình Tân
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Hiếu Bình Tân

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính