Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Toàn Hiền Phúc

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Số 75, Quang Trung, Khóm 9, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Mã số thuế 2100617713
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Toàn Hiền Phúc
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lâm Nhựt Toàn

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính