Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Cầu Ngang- Huyện Cầu Ngang- Trà Vinh

Văn Phòng Luật Sư Gia Nguyễn
Địa chỉ: đường 3/2 khóm Thống Nhất, TT Cầu Ngang - Thị trấn Cầu Ngang - Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Address: 3/2 Khom Thong Nhat Street, Tt Cau Ngang, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật (Legal representation, consultancy)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 23-11-2015

Công Ty TNHH Game Phương Tùng
Địa chỉ: Khóm Thống Nhất - Thị trấn Cầu Ngang - Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Address: Khom Thong Nhat, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 25-04-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Điện Triều Phát
Địa chỉ: Số 20/1B, Đường Nguyễn Văn Hưng, Khóm Minh Thuận A - Thị trấn Cầu Ngang - Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Address: No 20/1b, Nguyen Van Hung Street, Khom Minh Thuan A, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 10-06-2014

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhã Trâm
Địa chỉ: Số 88 đường 3-2, Khóm Mỹ Cẩm A - Thị trấn Cầu Ngang - Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Address: No 88 Street 3-2, Khom My Cam A, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 23-04-2014

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Chi Nhánh Huyện Cầu Ngang Trà Vinh
Địa chỉ: Số 262 đường 3/2, Khóm Thống Nhất - Thị trấn Cầu Ngang - Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Address: No 262 Street 3/2, Khom Thong Nhat, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Other monetary intermediary activities)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 11-10-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Phúc Hòa
Địa chỉ: 15, Khóm Minh Thuận A - Thị trấn Cầu Ngang - Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Address: 15, Khom Minh Thuan A, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 08-07-2013

Ban Quản Lý Chợ Cầu Ngang
Địa chỉ: TT Cầu Ngang - Thị trấn Cầu Ngang - Huyện Cầu Ngang - Trà Vinh
Address: Tt Cau Ngang, Cau Ngang Town, Cau Ngang District, Tra Vinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Ngày thành lập: 24-06-2013

1 2 3 4 Tiếp