Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Trà Vinh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BUFFALO
Địa chỉ: Nhánh số 1 vào Nhiệt điện, ấp Láng Cháo, Xã Dân Thành , Thị xã Duyên Hải , Trà Vinh
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp