Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị xã Cai Lậy- Tiền Giang

Công Ty TNHH Gỗ Bảy Nam
Địa chỉ: Ấp Quý Thạnh, Xã Tân Hội, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Address: Quy Thanh Hamlet, Tan Hoi Commune, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Hội, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 30-10-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phong Mai
Địa chỉ: Tổ 4, Ấp Quý Trinh, Xã Nhị Quý, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Address: To 4, Quy Trinh Hamlet, Nhi Quy Commune, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Nhị Quý, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 17-10-2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN TRUNG THIÊN
Địa chỉ: ấp Thanh Sơn, Xã Thanh Hoà , Thị Xã Cai Lậy , Tiền Giang
Address: Thanh Son Hamlet, Thanh Hoa Commune, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thanh Hòa, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 20/09/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TM DV XNK PHẠM GIANG
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú, Xã Long Khánh , Thị Xã Cai Lậy , Tiền Giang
Address: My Phu Hamlet, Long Khanh Commune, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 05/07/2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khang Thanh Bình
Địa chỉ: Ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Address: My Hoa Hamlet, My Hanh Trung Commune, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 03-07-2018

Công Ty TNHH Mtv Xăng Dầu Phú Quý Hưng
Địa chỉ: Ấp Phú Hưng, Xã Phú Quý, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Address: Phu Hung Hamlet, Phu Quy Commune, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phú Quý, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 07-06-2018

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THỊ XÃ CAI LẬY
Địa chỉ: đường 30/4, khu phố 2, Phường 1 , Thị Xã Cai Lậy , Tiền Giang
Address: Street 30/4, Quarter 2, Ward 1, Cai Lay Town, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường 1, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

Ngày thành lập: 08/03/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp