Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phước Thạnh- Thành phố Mỹ Tho- Tiền Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀO LÂM
Địa chỉ: Số 260/02 ấp Long Mỹ, Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Ngày thành lập: 23/03/2016

1 2 3 4 Tiếp