Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Mai

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Ấp Ông Cai, Xã Tân Trung, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Mã số thuế 1201542621
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Mai
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Xây Dựng Liêu Hà
Địa chỉ: Đường số 4, Khóm Châu Thới 1, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Mã số thuế:

1602040308

An Giang

Ngày thành lập: 15-05-2017