Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Mai

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Ấp Ông Cai, Xã Tân Trung, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Mã số thuế 1201542621
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Mai
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính