Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Hòa Hiệp- Huyện Cái Bè- Tiền Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thức ăn Chăn Nuôi Aef
Địa chỉ: Số 126, ấp An Thạnh - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: No 126, An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 07-12-2011

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tm Dv Liên Phát Tiền Giang
Địa chỉ: Tổ 7, ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: To 7, An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-08-2011

Công Ty Cổ Phần Môi Trường An Cư
Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại (Treating and annulling harmless waste)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 04-07-2011

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Tư Hoảnh
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Cum Cong Nghiep An Thanh, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of food in specialized stores)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 30-01-2011

Chi Nhánh CTy Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Năng Lượng Xanh
Địa chỉ: Lô số 11-12 Khu A Cụm Công Nghiệp An Thạnh, Đông Hòa Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: Lo So 11-12 Khu A Cum Cong Nghiep An Thanh, Dong Hoa Hiep, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 08-06-2010

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hương Sen Cb
Địa chỉ: ấp An Thạnh - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 23-11-2009

Nguyễn Thị Kim Cương
Địa chỉ: ấp An Thạnh - Xã Đông Hoà Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 25-08-2009

DNTN Việt Tiến Phát
Địa chỉ: ấp An Thạnh , Xã Đông Hoà Hiệp - Xã Đông Hòa Hiệp - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Address: An Thanh Hamlet, Dong Hoa Hiep Commune, Dong Hoa Hiep Commune, Cai Be District, Tien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bột thô (Producing coarse flour)

Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 22-07-2009