Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lau Bóng Gạo Mai Anh

Ngày thành lập: 19-10-2017

Địa chỉ: Ấp An Hiệp, Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

Ngành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 1201564600
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Lau Bóng Gạo Mai Anh
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Khắc Toán

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính