Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Thái Trung- Huyện Cái Bè- Tiền Giang

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Hoàng Tiền Giang
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp 1, xã An Thái Trung - Xã An Thái Trung - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã An Thái Trung, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Ngày thành lập: 29-03-2013