Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Xăng Dầu Hạo Nhiên

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: 90 Khe Tre, Tổ dân phố 1, Thị Trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Mã số thuế 3301603423
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Xăng Dầu Hạo Nhiên
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Xăng Dầu Hạo Nhiên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính