Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Du Lịch Gia Hân Nguyễn

Ngày thành lập: 13-07-2018

Địa chỉ: 163 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không

Mã số thuế 3301630963
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Du Lịch Gia Hân Nguyễn
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Văn Nhơn

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính