Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

TRẠI TRAM SỐ 5 - TỔNG CỤC VIII - BỘ CÔNG AN

Ngày thành lập: 08/06/2018

Địa chỉ: Thống nhất, Thị trấn Thống Nhất , Huyện Yên Định , Thanh Hoá

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

Mã số thuế 2802545065
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Thanh Hoá
Người đại diện Lê Văn Cứu
Địa chỉ N.Đ.diện Trung sơn, Phường Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

Ngành Đ.ký kinh doanh của TRẠI TRAM SỐ 5 - TỔNG CỤC VIII - BỘ CÔNG AN

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính