Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Minh- Huyện Vĩnh Lộc- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH THƠM ĐÔ
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Vĩnh Minh , Huyện Vĩnh Lộc , Thanh Hoá
Address: Hamlet 8, Vinh Minh Commune, Vinh Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Design cutting and perfecting stones)

Xã Vĩnh Minh, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/12/2017

CÔNG TY TNHH SX-TM TUẤN LINH
Địa chỉ: Xóm 7, QL 217, Xã Vĩnh Minh, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
Address: Hamlet 7, Ql 217, Vinh Minh Commune, Vinh Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Design cutting and perfecting stones)

Xã Vĩnh Minh, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 28/07/2016

CÔNG TY TNHH XUÂN TUẤN PHÚC
Địa chỉ: Đường 217, xóm 9, Xã Vĩnh Minh, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
Address: Street 217, Hamlet 9, Vinh Minh Commune, Vinh Loc District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Vĩnh Minh, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 04/04/2016