Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Thương Mại G&h

Ngày thành lập: 12-01-2017

Địa chỉ: Thôn Đông Hải, Xã Hải Hòa, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 2802441355
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Du Lịch Dịch Vụ Thương Mại G&h
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Hồng Quang

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du Lịch Dịch Vụ Thương Mại G&h

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính