Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Hà- Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần Green Nghi Sơn
Địa chỉ: Hà Tân, Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ha Tan, Hai Ha Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Coastal transport of cargo, ocean transport of cargo)

Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 31-10-2018

CÔNG TY TNHH CHUNG PHÁT NGHI SƠN
Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ha Bac Hamlet, Hai Ha Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 23/04/2018

Công Ty TNHH Thanh Hóa 855
Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Ha Bac Hamlet, Hai Ha Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 12-09-2017

Công Ty TNHH Nam Thành - Nghi Sơn
Địa chỉ: Thôn Hà Tân - Xã Hải Hà - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Ha Tan Hamlet, Hai Ha Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 09-11-2016

Công Ty TNHH Chung Hùng
Địa chỉ: Thôn Hà Tân - Xã Hải Hà - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá
Address: Ha Tan Hamlet, Hai Ha Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hải Hà, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-12-2015