Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Thành- Huyện Thường Xuân- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH VIBABO
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Thành Lợi, Xã Tân Thành , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã Tân Thành, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/11/2018