Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thường Xuân- Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH VIBABO
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Thành Lợi, Xã Tân Thành , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã Tân Thành, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 08/11/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH SƠN TX
Địa chỉ: Thôn 1 Tiến Long, Xã Xuân Dương , Huyện Thường Xuân , Thanh Hoá
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Xã Xuân Dương, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06/06/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp