Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xuân Vinh- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Quang Dũng Qt
Địa chỉ: Thôn Cốc Thôn - Xã Xuân Vinh - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Coc Thon Hamlet, Xuan Vinh Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Xuân Vinh, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-08-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Dũng Tq
Địa chỉ: Thôn Cốc Thôn - Xã Xuân Vinh - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Coc Thon Hamlet, Xuan Vinh Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Xuân Vinh, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 29-05-2014

Công ty TNHH Mặt Trời Việt
Địa chỉ: Cốc Thôn - Xã Xuân Vinh - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Coc Thon, Xuan Vinh Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Xuân Vinh, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 26-09-2006