Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Xuân Hòa- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Xây Dựng 68 Thanh Hóa
Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Ngọc Lợi, Tĩnh thôn 2 - Xã Xuân Hòa - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Do Ngoc Loi, Tinh Thon 2, Xuan Hoa Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 13-02-2015

Công ty cổ phần Hoàng Minh Tâm
Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Ngọc Thắng, thôn Tỉnh 2, xã Xuân Hoà - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Do Ngoc Thang, Tinh 2 Hamlet, Xuan Hoa Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 06-06-2009

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Thủy Lợi Lam Sơn
Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Chí Tuấn, thôn Tỉnh Thôn 1 - Xã Xuân Hòa - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Nha Ong Do Chi Tuan, Tinh Thon 1 Hamlet, Xuan Hoa Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 27-04-2005