Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thọ Lộc- Huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa

Công Ty TNHH Tuyển Hoa
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá
Address: Hamlet 6, Tho Loc Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 14-11-2018

Công Ty TNHH Sx Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Mạnh Sơn
Địa chỉ: Thôn 10 - Xã Thọ Lộc - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Hamlet 10, Tho Loc Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 11-08-2015

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Hải Dương
Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Thọ Lộc - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá
Address: Hamlet 6, Tho Loc Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Ngày thành lập: 02-07-2013