Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Trường Trung Học Cơ sở Xuân Khánh

Ngày thành lập: 24-09-2003

Địa chỉ: Xuân Khánh - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá

Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Mã số thuế 2800764086
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Thọ Xuân
Người đại diện
Địa chỉ N.Đ.diện -
Điện thoại 037833862

Ngành Đ.ký kinh doanh của Trường Trung Học Cơ sở Xuân Khánh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính